Komplet arbejdsmiljøsystem

Vi sikrer at brugen af det enkelte værktøj og arbejdsgange er kortlagt så det er sikkert og forsvarligt

Vi udarbejder et let forståeligt, tilgængeligt og komplet arbejdsmiljøsystem, som gør jeres arbejdsgange sikre, enkle og let forståelige.

Fra 10.000 kr.

Opdatering af arbejdsmiljøsystem

Efter behov hjælper vi jer med løbende opdatering af jeres arbejdsmiljø, laver opfølgende besøg samt dialog med jeres arbejdsmiljø udvalg eller koordinator.

Fra 995 kr. pr. mrd.

Uddannelse & sparring i arbejdsmiljø

Har I fået en ny arbejdsmiljøkoordinator, brug for opsamling omkring arbejdsmiljø eller mangler I sparring omkring håndtering af specifikke arbejdsmiljø elementer. 

Aftales

Komplet Arbejdsmiljøsystem

Fra 10.000 kr. ekskl. moms

Vi gør hvad vi er gode til, så I kan fokusere på jeres forretning!
Af lov skal virksomheder med mere end 2 ansatte have kortlagt arbejdsmiljøet. Dette arbejde tager ofte tid og ressourcer væk fra dine kerneopgaver. I APV Consult kan vi hjælpe din virksomhed i denne proces og udarbejde jeres arbejdspladsmiljø manual.
Vores arbejdsmiljøsystem fokuserer på at gøre jeres arbejdsmiljø sikkert, enkelt og simpelt. Vi kortlægger de elementer der er i jeres arbejde, udarbejder en risikovurdering og giver jer onlineadgang til systemet.
Vi er jeres arbejdsmiljø vagthund, som gør jer opmærksom på jeres arbejde og arbejdsprocesser.

Opdatering Af Jeres Arbejdsmiljøsystem

Husker I at opdatere jeres arbejdsmiljøsystem?
Hvem står for det I jeres virksomhed?
Hvornår kommer arbejdstilsynet på besøg?

Vi ved I har en travl hverdag med fokus på jeres kerneopgaver. Derfor tilbyder APV Consult at være jeres Arbejdsmiljø Vagthund, som følger op på jeres virksomheds arbejdsmiljø.

Din Arbejdsmiljø Vagthund:
995 kr. – Virksomheder optil 5 ansatte.
1.450 kr. – Virksomheder optil 10 ansatte.
Over 10 ansatte efter aftale og omfang.
Binding min. 1 år.

Indhold:
• Månedlig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø (stikprøve)
• Deltagelse 1 gang månedlig i arbejdsmiljøudvalget
• Kvartalsvis auditering
• Bisidder ved besøg fra arbejdstilsynet
• Løbende opdatering eller tilføjelser til arbejdsmiljøsystemet
• Onlineadgang til APV, APB og SPV

Disclaimer:
Ved nye arbejdsprocesser og arbejdsgange, der kræver ekstra besøg og inspektion, har en ekstra omkostning. Som en del af Vagthundsordningen får virksomheden dette til 325 kr. ekskl. moms pr. løbende time.

Uddannelse og sparring i arbejdsmiljø

Vidste du at når arbejdstilsynet kommer på besøg, så skal den enkelte medarbejder kunne forevise eller svare på spørgsmål vedrørende virksomhedens arbejdsmiljø og arbejdsprocesser.

APV Consult kan bistå virksomheden med uddannelse, information og inspiration af medarbejderne.
Vi kan undervise i bl.a.:
• Håndtering af APV, APB og SPV
• Arbejde med forbedring processer i arbejdsmiljø
• Medarbejder info omkring håndtering af arbejdsmiljø og regler herfor
• Uddannelse af arbejdspladsmiljøkoordinator
• Håndtering af arbejdstilsynet

Tag en dialog med os omkring jeres behov. Vi gør hvad vi er gode til, så I kan fokusere på jeres forretning!

Telfon: +45 2311 8221
Mail: lars@apvconsult.dk

APV
Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen kortlægger jeres virksomheds risiko og farer i arbejdsprocesser, herunder brug af værktøj, maskiner, løft m.m.

Vidste du at denne skal synlig og tilgængelig for alle medarbejdere i virksomheden. Enten fysisk eller ved elektronisk adgang.

APB
Arbejdspladsbrugsanvisning

En arbejdspladsbrugsanvisning er jeres værktøj til hvordan man tilgår arbejdsprocesser og arbejde med kemikalier og andre produkter.

Vidste du at denne skal forefindes i området hvor der arbejdes med produktet.

SPV
Smitte- og pandemivurdering

Nye tider skaber nye risici for smitte- og sygdomsudbredelse. Som virksomhed skal man forholde sig til en ny hverdag, hvor man beskytter medarbejdere, leverandører og kunder i hverdagen. Dette værktøj giver jer mulighed for at beskytte virksomhedens drift, ved at forhindre udbredelse af sygdom.

Vidste du at Vestas siden fugleinfluenzaen har spritdispensere placeret på alle kontorer og ved alle indgange. Dette har givet en nedgang i sygedage.

APV Consult

”Vi tilbyder jeres virksomhed en solid, dokumenteret og pragmatisk tilgang til arbejdsmiljø og sikkerhed, baseret på mere end 25 års erfaring indenfor flere brancher såsom fødevare, skibsfart, offshore, militær, industri og håndværk."
Lars Karlsen
Din Arbejdsmiljø Vagthund

+45 23 11 82 21

Komplet arbejdsmiljøsystem

Vi sikrer at brugen af det enkelte værktøj og arbejdsgange er kortlagt så det er sikkert og forsvarligt

Vi udarbejder et let forståeligt, tilgængeligt og komplet arbejdsmiljøsystem, som gør jeres arbejdsgange sikre, enkle og let forståelige.

Fra 10.000 kr.

Opdatering af arbejdsmiljøsystem

Efter behov hjælper vi jer med løbende opdatering af jeres arbejdsmiljø, laver opfølgende besøg samt dialog med jeres arbejdsmiljø udvalg eller koordinator.

Fra 995 kr. pr. mrd.

Uddannelse & sparring i arbejdsmiljø

Har I fået en ny arbejdsmiljøkoordinator, brug for opsamling omkring arbejdsmiljø eller mangler I sparring omkring håndtering af specifikke arbejdsmiljø elementer. 

Aftales

"Vi gør hvad vi er gode til, så i kan fokusere på jeres forretning."